Tüketici Hukuku

Av. Oğuzhan Süslen > Tüketici Hukuku

SÜSLEN Avukatlık Bürosu olarak Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Tüketicilerin almış oldukları mallar veya hizmetlerin, gösterilen örnek veya uymaması veya taşıması gereken özellikleri haiz olmaması halinde, tüketicilerin bir takım seçimlik hakları, tazminat hakkı doğmaktadır. Yine tüketicilerin yapmış oldukları tüketici kredisi sözleşmeleri nedeniyle bankalar tarafından işlem ücretikredi yapılandırma ücreti, komisyon veya benzeri masraflar adı altında alınan ücretler nedeniyle birçok ihtilaf yaşanmaktadır. Benzer şekilde internet veya telefon üzerinden sipariş edilen mallara ilişkin uygulamada birçok sıkıntı yaşanmaktadır.

SÜSLEN Avukatlık Bürosu gerek tüketici gerekse üretici, ithalatçı veya satıcıların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihtiyaç duydukları her alanda hukuki hizmet sağlamaktadır.

SÜSLEN Avukatlık Bürosu olarak Tüketici Hukuk kapsamında vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları ise;:

-Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi, malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi

– Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi

– Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi

– Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi

– Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi

– Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi

– Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

– Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması

– Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

– Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

– Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar

– Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu‘na başvuruların yapılması