Rekabet Hukuku

SÜSLEN Avukatlık Bürosu olarak, müvekkilimize 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik, tebliğlere göre iki aşamalı olarak hukuki danışmanlık verilmektedir.

A-  SÜSLEN Avukatlık Bürosunun öncelikli sunduğu hizmet, şirketlerin rekabet hukukuna uygun faaliyet göstermesi amacıyla Denetim hizmeti vermektedir. Denetim Hizmeti içeresinde;Müvekkillerinin distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere şirket sözleşmelerinin rekabet hukukuna uygunluğunun denetlenmesi, şirket faaliyetlerinin rekabet hukukuna uygun hale getirilmesi, birleşme ve devralma bildirimlerinin yapılması ve tüm sürecin bir fiil takip edilmesi amaçlarıyla denetleme hizmetleri verilmektedir.

B-   SÜSLEN Avukatlık Bürosunun müvekkillerine denetim hizmeti dışında sunduğu bir diğer hizmet ise Rekabet kurulu nezdinde vuku bulacak soruşturmalarda şirketlere hukuki danışmanlık sunulmasıdır. Bu aşamada rekabet kurulu tarafından gerçekleştirilen soruşturmalarda; yazılı ve sözlü savunmaların hazırlanmasında, sözlü savunma toplantılarına iştirak edilmesi, rekabet kurulu kararlarına karşı Danıştay’ da dava açılması ve takibi hizmetlerini vermektedir.