İş Hukuku

Av. Oğuzhan Süslen > İş Hukuku

SÜSLEN Avukatlık  Bürosu olarak, günlük danışmanlık hizmetlerinden karmaşık iş hukuku davalarına kadar iş hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri başta olmak üzere çeşitli iş hukuku sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakeresi ve nihai ale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Türk İş Hukuku ve çalışanlar bakımından risk analizi de dahil olmak üzere şirketlerin bölünmesinin ve işyerlerinin naklinin hukuki  onuçları hakkında hukuki görüş veriyor, şirket birleşmelerini ve özelleştirmeleri Türk İş Hukuku bakımından değerlendiriyor ve iş hukukundan doğan davalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları el kitaplarını inceliyor ve şirket politikalarının mevzuata uygunluğunu tespit ediyoruz.

Bunun yanı sıra, SÜSLEN Avukatlık Bürosu olarak, başta işe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri, hizmet tespit davaları ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.